Badania wysokościowe należą do grupy badań związanych z medycyną pracy, które wymagają dodatkowych badań lekarskich w tym psychotestów.

Są to badania kompleksowe, dające pełne uprawnienia do wykonywania pracy na wysokościach. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać wszystkie wymagane badania, które pozwolą wydać uprawnienia do pracy na wysokości.

W skład badań wysokościowych wchodzą konsultacje:

  • okulistyczne
  • laryngologiczne
  • neurologiczne

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332. jest kwalifikacja:

a) Praca na wysokości do 3 m

b) Praca na wysokości powyżej 3 m

c) praca na głębokości poniżej 3 m

Po 50 roku życia badania wysokościowe wykonuje się co roku.

Przeciwwskazaniem do pracy na wysokości są:

  • wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych/okulary/ (nie dotyczy soczewek kontaktowych).
  • przyczyny neurologiczne /padaczka/