Badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych składają się z badań lekarskich i psychologicznych.

Poza badaniem ogólnolekarskim  ocenia się układ nerwowy  i stan psychiczny kandydata. Dodatkowo przeprowadza się badania specjalistyczne i badania pomocnicze (np. badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, EEG, RTG), jeżeli lekarz orzecznik  uzna je za niezbędne.

Badania psychologiczne natomiast obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata - z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych - na podstawie których psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Zarówno lekarz jak i psycholog wydają zaświadczenia:

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego  - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego  - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej