Badania osób posiadających lub starających się o broń.

  • Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń: obiektowa, sportowa, myśliwska, osobista, kolekcjonerska, paralizatory itp.). Centrum oferuje kompleksowe badania wymagane przez Komendę Policji w tym orzeczenie psychologiczne, badania: psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie. Po przeprowadzeniu tych badań lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi do posiadania broni wydaje odpowiednie orzeczenie.
  • Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy).