Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badanie osób występujących o orzeczenie dla celów sanitarno - epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami (klientami, uczniami, studentami, pacjentami, konsumentami, petentami itp.);

Na badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi, z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella – Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.).

Po zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych lekarz uprawniony wyda orzeczenie lub skieruje do dalszych koniecznych badań.