Wykonujemy badania lekarskie studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badanie profilaktyczne student powinien zgłosić się z:

  • Skierowaniem pisemnym z uczelni, w której podejmuje naukę lub uczy się
  • Dokumentem tożsamości
  • Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych)
  • Okularami lub aparatem słuchowym- jeśli posiada i jest ich użytkownikiem