Wykonujemy badania lekarskie kandydatów do szkół zawodowych, ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badanie profilaktyczne uczeń/student powinien zgłosić się z:

  • Skierowaniem pisemnym ze szkoły/uczelni, w której podejmuje naukę lub uczy się
  • Opiekunem prawnym- w przypadku osoby niepełnoletniej
  • Dokumentem tożsamości/ aktualną legitymacją szkolną
  • Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych)
  • Okularami lub aparatem słuchowym- jeśli posiada i jest ich użytkownikiem