Poradnia udziela porad w zakresie:

 • podstawowej diagnostyki i leczenia w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym w tym nadciśnienie tętnicze, wady serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, kardiomiopatie, choroby mięśnia sercowego, choroby osierdzia, problemy kardiologiczne pacjentów z cukrzycą, i wiele innych

 • badań ECHO serca

 • oceny badań kardiologicznych (Holter, próba wysiłkowa, badania obrazowe) 

 • kierowania do leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznych, kardiochirurgicznym

 • konsultacji w okresie przed i poszpitalnym

 • konsultacji chorych kierowanych przez innych specjalistów 

 • kontynuacji leczenia poszpitalnego

 • prewencji schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacji zdrowotnej

 • konsultacji w zakresie kardiologii sportowej

 • konsultacji kobiet w ciąży

 • kwalifikacji kardiologiczna do zabiegów chirurgicznych niekardiologicznych (operacje brzuszne, ortopedyczne, ginekologiczne itp.)