W gabinecie profilaktyki i leczenia uzależnień proponujemy kompleksową ofertę terapeutyczną w zakresie:

- Programu ograniczenia picia

- Leczenia uzależnienia od:

 • alkoholu

 • narkotyków

 • leków

 • hazardu

- Używania narkotyków przez młodzież

- Terapii dla par w uzależnieniu

- Wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych:

 • spotkania konsultacyjne i terapia własna

- Profilaktyki uzależnień u dzieci i nastolatków:

 • obecność nowych technologii w codziennej aktywności dziecka

 • wpływ nowych technologii na emocjonalność małych dzieci-stany lękowe, nadpobudliwość

 • Instagram i FB a kształtowanie samooceny przez nastolatka

- Profilaktyki uzależnień dla dorosłych:

 • Kryzys

 • Wypalenie zawodowe

 • Stres

Leczenie odbywa się w formie psychoterapii indywidualnej, w sytuacjach uzasadnionych medycznie we wsparciu farmakologicznym prowadzonym przez lekarza psychiatrę. Korzystamy z wiodących nurtów psychoterapii : poznawczo-behawioralnego, humanistycznego , dialogu motywującego, dostosowując oddziaływania do potrzeb pacjenta.

Przyjmujemy osoby dorosłe i  młodzież od 15 roku życia.

Na pierwszą wizytę osoby małoletnie muszą zgłosić się w towarzystwie rodzica czy opiekuna prawnego.