Usługi świadczone w ramach poradni alergologicznej:

  • diagnostyka chorób o podłożu alergicznym tj. alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, wykonywanie testów skórnych, panel wziewny, ustalanie innych badań diagnostycznych
  • wykonywanie opisów i interpretacja wyników spirometrii
  • prowadzenie immunoterapii alergicznej
  • ustalanie leczenia nowoczesnego astmy oskrzelowej, POCHP i innych chorób układu oddechowego
  • edukacja pacjentów, rodziców i personelu medycznego z zakresu postępowania z chorymi na astmę, POCHP , atopowe zapalenie skóry i inne